Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych nad kompozycją innowacyjnej mieszanki betonowej oraz nowatorska instalacja do jej wytwarzania.

Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych nad kompozycją innowacyjnej mieszanki betonowej oraz nowatorska instalacja do jej wytwarzania.

Dariusz Stachnik Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego i Inżynieryjnego HYDROTECH realizuje projekt "Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych nad kompozycją innowacyjnej mieszanki betonowej oraz nowatorska instalacja do jej wytwarzania."

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji gamy innowacyjnych mieszanek betonowych na bazie kruszywa zawierającego szkło spienione i mikrosfery szklane.

Efektem projektu będzie wytwarzanie gamy innowacyjnych w skali świata mieszanek betonowych na podstawie receptur uzyskanych w wyniku prac B+R. Produkty wytwarzane będą w nowatorskiej, mobilnej instalacji przemysłowej.

Wartość projektu:
• koszty kwalifikowane: 9 172 800,00 PLN
• koszty ogółem: 11 282 544,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 420 960,00 PLN