Dofinansowane ze środków...
dofinansowanie

Dariusz Stachnik Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego i Inżynieryjnego HYDROTECH realizuje projekt "Opracowanie innowacyjnych formuł nawozowych oraz technologii produkcji na bazie odsiewu wapiennego" dofinansowany z Funduszy EuropejskichCelem projektu jest zwiększenie innowacyjności firmy Hydrotech.W efekcie pozyskania wysoko specjalistycznych prac B+R :

• Dofinansowanie projektu z UE: 88 200,00 zł, wartość projektu 120 540 zł.

www.mapadotacji.gov.pl