EkoIzoCem-BS

EkoIzoCem-BZ

EkoIzoCem-BS

EkoIzoCem-BS

Typ produktu: sucha gotowa mieszanka betonowa
Nazwa: EkoIzoCem-BS
Odmiana: Izolacyjna
Podstawowe parametry techniczne:
- Wytrzymałość ściakanie po 60min [MPa] >5
- Współczynnik przewodności cieplnej [W/mK] <0,1
- Gęstość objętościowa [kg/m3] <800
- Nasiąkliwość [%] <2
- Przyczepność do stali zbrojeniowej 16MPa;
- Euroklasa wyrobu - klasyfikacja reakcji na ogień - A1;
- Dobra przyczepność materiałów budowlanych (beton, stal, materiały bitumiczne,
gips);
- Ułatwione zastosowanie mieszanek betonowych przy wykonywaniu konstrukcji w
warunkach zimowych;
- Niska wodożądność stosowanego kruszywa;
- Niewielka akumulacja wilgoci oraz dobra paroprzepuszczalność („oddychająca
konstrukcja”);
- Szeroki zakres parametrów technicznych (możliwość doboru produktu do potrzeb
klienta);
- Możliwość stosowania w środowisku o klasach ekspozycji: XC3, XD2 i XF3.

 

Typ produktu: sucha gotowa mieszanka betonowa
Nazwa: EkoIzoCem-BS
Odmiana: Konstrukcyjna
Podstawowe parametry techniczne:
- Wytrzymałość ściakanie po 60min [MPa] >21
- Współczynnik przewodności cieplnej [W/mK] <0,9
- Gęstość objętościowa [kg/m3] <1300
- Nasiąkliwość [%] <2
- Przyczepność do stali zbrojeniowej 16MPa;
- Euroklasa wyrobu - klasyfikacja reakcji na ogień - A1;
- Dobra przyczepność materiałów budowlanych (beton, stal, materiały bitumiczne,
gips);
- Ułatwione zastosowanie mieszanek betonowych przy wykonywaniu konstrukcji w
warunkach zimowych;
- Niska wodożądność stosowanego kruszywa;
- Niewielka akumulacja wilgoci oraz dobra paroprzepuszczalność („oddychająca
konstrukcja”);
- Szeroki zakres parametrów technicznych (możliwość doboru produktu do potrzeb
klienta);
- Możliwość stosowania w środowisku o klasach ekspozycji: XC3, XD2 i XF3.

EkoIzoCem-BS

EkoIzoCem-BZ

EkolzoCem