Informujemy, że w wyniku analizy ofert przesłanych w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2018 z dnia 20.03.2018 r. dotyczącego dostawy: Systemu rozładunku kruszyw, na wykonawcę wybrano firmę:



Andrzej Mila AM Projekty Konstrukcje
ul. Narciarska 2E/35
31-579 Kraków